סדנת טוויית דליפות (CableWeaving)


קייבלגייט ואוצרות עיתונאיים נוספים

הדלפת "קייבלגייט" היא ספריה של 250,000 מברקים דיפלומטיים, 2003-2010
להשוואה, ספריית קיסינג'ר - 1.7 מיליון מסמכים שהחסיון עליהם התיישן http://wikileaks.org/plusd
ספריות נוספות http://mirror.wikileaks-press.org
כלים לכריית מידע (כלליים וייחודיים לספריה מסויימת) עבור עיתונאים - http://wikileaks-press.org/wiki/wiki/tools
בפרט: המון עיבוד נעשה על ספריית קייבלכגייט - https://github.com/wlwardiary/cable2graph/wiki/data

למה קייבלגייט מעניינת במיוחד למחקר

איך נראה מברק קייבלגייט

"הדור הקודם": Cable2Graph

ניתוח קייבלגייט בשיטות של תורת הגרפים.
במברקים יש התייחסות (reference) למברקים קודמים. לדוגמה:
https://www.wikileaks.org/plusd/cables/08JAKARTA659_a.html#efmAakAdO
datapornstar@ החליט להתייחס לספריה בתור גרף ענקי בו

פעולות ש-cable2graph מבצע

מבצע גם פעולות נוספות (שכונות, תגים)

בעיית הצגת הגרפים

בשלב הזה נכנס CableWeaver לתמונה


CableWeaver - "טוויה" ידנית למחצה של גרפים


נסיון להפוך את המידע מ-cable2graph נגיש יותר לעיתונאים


חישובי הצגת הגרף מתבצעים בדפדפן

לדוגמה: http://thedod.github.io/cableweaver/#58ce93b9f8a77aab243cab354c3aa6b4

פעולות בסיסיות

את שתי הפעולות הראשונות אפשר לבצע גם מציר הזמן (timeline)

3 שלבים:

  1. חיפוש לפי MRN - message Reference Number (למשל 08JAKARTA659): אפשר לחפש מברקים ב- PlusD או במקומות אחרים .
    למשל: חיפוש מברקים מישראל שמכילים את המלה Wataniya מביא 34 תוצאות
  2. בחירת גרף
  3. עיון

עזרים נוספים


"סיפורים" לדוגמה

הבאג בקישור תוקן :)

סקירה של חלק מהסיפורים - לפי תחומי ההתעניינות של הקהל

איך משתפים פעולה בסיפור קיים


איך עובדים על סקופ בחשאיות

מתקינים CableWeaver בבית:
https://github.com/thedod/cableweaver/wiki/Installing-on-your-own-server-or-home-computer

בעיות ידועות